Organizácia tried a vekové zloženie detí

Výchovno-vzdelávacia činnosť sa realizuje v štyroch triedach.

Pavilón I

1.Trieda „Vrabčekovia“ 3 – 4 ročné deti

Tr. učiteľky: Mgr. Iveta Ščurková - Gabriela Švantnerová

2. trieda „Motýliky“ 4 - 5 ročné deti

Tr. učiteľky: Jaroslava Horňáková - Eva Vlasková

Pavilón II

3.Trieda „Včeličky“ 4 - 6 ročné deti

Tr. učiteľky: Janka Ambrozyová - Eva Breuerová

4. trieda „Slniečka“ 5 - 6 ročné deti

Tr. učiteľky: Anna Repaská - Mgr.Daniela Koterbová