Zelená škola - projekty

  • Motto programu "našej" Zelenej školy:

    Chytil som motýža - uhynul mi,
    Odtrhol som kvietok - zvädol mi.
    Vtedy som pochopil, že prírody sa nemám
    dotýka rukami, ale iba srdcom.Program Zelená škola
Prezentácia aktivít Zelenej školy