Základné informácie

Sme materská škola, ktorá pôsobí v meste Levoča už niekožko rokov. Od 1. januára 2003 fungujeme formou právnej subjektivity ako organizačná zložka:

Materská škola Levoča, Ul. Gašpara Haina 36

Riaditežka MŠ: Mgr. Daniela Koterbová

Kontakt: 053/4513610, mobil - 0911/732002, mail – msghaina@levonetmail.sk

Personálne obsadenie: 8 pedagógov, 6 prevádzkových zamestnancov a 4 zamestnanci školskej jedálne.

Zamestnanci materskej školy

Pedagogickí zamestnanci:

1. Mgr. Daniela Koterbová, riaditežka

2. Janka Ambrozyová, zástupkyňa

3. Anna Repaská

4. Jaroslava Horňáková

5. Gabriela Švantnerová

6. Mgr. Iveta Ščurková

7. Eva Vlasková

8. Eva Breuerová

Prevádzkoví zamestnanci:

1. Kvetoslava Šichtová, školníčka

2. Júlia Lábusová, upratovačka

3. Marcela Vavreková, upratovačka

4. Pavol Vicián, údržbár

Zamestnanci školskej jedálne:

1. Mária Gorbárová, vedúca Šj

2. Renáta Šurcová

3. Anna Kužašová

4. Marianna Nagyová

Ekonomický úsek:

1. Lýdia Medvecová

2. Viera Brincková

 

Rada školy pri MŠ

Pracuje v tomto zložení:

 

ˇ predseda: J. Ambrozyová (učitežka)

ˇ za pedagogických zamestnancov: J. Horňáková

ˇ za rodičov: Mgr. V. Melcherová , Mgr. M. Hanincová

ˇ za nepedagogických zamestnancov: M. Gorbárová

ˇ zamestnanec mesta: Mgr. D. Džuganová

ˇ poslanec mestského zastupitežstva: JUDr. Š.Kamenický

 

Pripomienky a návrhy: janka.ambrozyova@azet.sk