Naše aktivity

Kolobežkový deň - športový deň

Jabĺčkový deň - ,,Čo je pre nás zdravé“ - súťaže a hry

Bezpečná škôlka – bicyklovanie na dopravnom ihrisku - pravidlá cestnej premávky a bezpečnosť na cestách

Overal – exkurzia v textilnej spoločnosti

Divadelné predstavenia, koncerty

Plavecký kurz - dvakrát ročne cyklus predplaveckej výchovy v hoteli Čingov

Mesiac úcty k starším – kultúrne vystúpenie pre starých rodičov

Halloween -v spolupráci s CVČ, púšťanie balónov šťastia v školskej záhrade

Jesenná turistická vychádzka – naša krásna príroda, environmentálna výchova

Zdravá výživa – príprava a konzumácia ovocných šalátov

Výstava ovocia a zeleniny - vypestovanej v záhradách rodičov

Rehabilitačné cvičenia - v rehabilitačnom centre nemocnice AGEL - cvičením proti obezite

Deň šarkanov – šantenie v školskej záhrade so žiakmi 1. ročníka ZŠ

Škola priateľská k deťom - UNICEF – propagácia dodržiavania práv dieťaťa

Zavítal k nám Mikuláš –spolupráca s CVČ, rozdávanie darčekov

Kúzelník ENTER – mágia v materskej škole

Vianočná slávnosť - s rodičmi – kultúrny vianočný program

Deň snehuliakov - kto zhotoví najkrajšieho snehuliaka

Zimná olympiáda – preteky v kĺzaní

Lyžiarsky výcvik na Levočskej Doline – lyžovanie pre začiatočníkov

Zimná turistická vychádzka do okolia Levočskej Doliny

Beseda s lesníkom - na prírodoochranársku tému a spoznávanie našej fauny

Návšteva 1. ročníka ZŠ G. Haina - práca s interaktívnou tabuľou

Návšteva školského klubu – ako je, keď sa v škole neučíme

Školský fašiangový karneval

Návšteva Mestskej knižnice - knihy sú naše potešenie

Návšteva Knižnice Mateja Hrebendu v Levoči- ako sa vyrábajú knihy pre nevidiace deti

Obľúbená básnička – súťaž v prednese detskej poézie

Deň otvorených dverí – prehliadka školského prostredia pre rodičov a deti

Návšteva Múzea Špeciálneho školstva – výstavy prác

Turistická vychádzka- s environmentálnym zameraním - čistenie poľnej cesty

Exkurzie - Hasičský zbor, RZP- nemocnice AGEL a. s. stomatologická ambulancia

Deň matiek, deň otcov – triedne slávnosti

Výtvarné súťaže - Zázraky prírody očami detí, Dúha

Návšteva Zberného dvora Technických služieb mesta Levoča - exkurzia a kvíz

Týždeň detí a mládeže - súťaživé hry na starom ihrisku v kooperácií s CVČ

Výstavy v Spišskom múzeu, výstava - Spišské vianoce

Škola v prírode - Tatranská Lomnica

Školský výlet - do Vysokých Tatier – návšteva Bílikovej chaty

Športom k zdraviu – olympiáda

Poznaj svoje mesto – prehliadka historických pamiatok v meste

Týždeň detskej radosti – rozprávkovo v MŠ, tvorivé kreslenie na sklenené tabule, kráľovstvo z piesku, guľášpartia

Detský „vodičák“ - v kooperácií s Mestskou políciou, súťaže a hry pre deti

Projekt – Cesta mlieka – zvyšovať konzumáciu mliečnych výrobkov

Najkrajší obrázok - Súťaž v kreslení na chodník

Rozlúčka predškolákov - školská slávnosť s deťmi, zamestnancami a rodičmi

EKO – aktivity